1%

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2018 (pdf, 1MB)

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 2017 (pdf, 1MB)

Minden évben lehetőség van arra, hogy Ön rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról. Az adózók nagy része még mindig nem rendelkezik erről az összegről, melynek felajánlása Önnek semmibe nem kerül, nekünk viszont sokat számít.
Letölthető rendelkező nyilatkozat (19EGYSZA) (pdf, 0,5MB)

MIÉRT KÉRJÜK, HOGY SEGÍTSE A MOHÁ-T?

Civil szervezetként anyagi forrásaink korlátozottak. Ahhoz, hogy az Alapító Okiratunkban megfogalmazott célokért folyamatosan tenni tudjunk, szükségünk van az Ön felajánlására is. Amennyiben egyetért küldetésünkkel és segíteni szeretné a felnőtt hematológiai betegekért végzett munkánkat, kérjük, hogy a civil szervezeteknek felajánlható 1%-kal támogassa a Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítványt!

ISMERJE MEG MUNKÁNKAT!

Tekintse meg a MOHA szakmai beszámolóit, így könnyebben tud dönteni, hogy munkánkat hitelesnek és támogatásra érdemesnek tartja-e.

MIRE FORDÍTJUK AZ SZJA 1%-OT?

Az SZJA 1%-os felajánlásokból befolyt összeget az Alapító Okiratunkban megfogalmazott célok megvalósítására használjuk fel, ismeretterjesztő kiadványokat készítünk, betegedukációs programokkal segítjük a hiteles tájékoztatását.

MILYEN TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT EDDIG A MOHA?

2019-ben 142 fő rendelkezett a MOHA javára. A kiutalt összeg 894 029 Ft volt.
2018-ban 162 fő rendelkezett a MOHA javára. A kiutalt összeg 919 280 Ft volt.
2017-ben 108 fő rendelkezett a MOHA javára. A kiutalt összeg 515 625 Ft volt.

MILYEN ADATRA VAN SZÜKSÉGE, HOGY RENDELKEZNI TUDJON A MOHA JAVÁRA?

A nyilatkozat kitöltéséhez a Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány adószámára van szüksége: 18598889-1-42

KI RENDELKEZHET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL?

Bárki, aki személyi jövedelemadó bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

MIT JELENT AZ 1+1 SZÁZALÉK?

Dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, például a MOHÁ-nak, 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak). Minkét kedvezményezetti körből egyet-egyet választhat, azaz sem az egyik, sem a másik 1% nem osztható meg és nem vonható össze. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen (tehát nem rendelkezhet pl. két civil szervezet javára 1-1%-ot vagy nem rendelkezhet 2%-ról egy civil szervezetnek).

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája

Az szja 1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a rendelkező nyilatkozat mindkét részét töltse ki.
Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a rendelkező nyilatkozaton található, másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM RENDELKEZIK AZ SZJA 1+1%-RÓL?

Ha nem ajánlja fel semmilyen civil szervezet és egyház számára adója ezen részeit, akkor az összeg az államkincstárba kerül és Önnek nem lesz beleszólása a felhasználásába. Arra kérjük, ne hagyja elveszni azt a lehetőséget és döntsön adója 1+1%-áról annak érdekében, hogy az összeg az Ön által választott szervezethez kerüljön!

MEDDIG LEHET RENDELKEZNI AZ SZJA 1+1%-RÓL?

A rendelkezés benyújtására 2020. május 20-ig van lehetőség. Ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.

ÉRTESÜL-E A MOHA AZ ÖN ADATAIRÓL?

A rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil szervezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. Aki adatai közlésére felhatalmazást ad, azt a kedvezményezettként megjelölt szervezet megkeresheti, részére tájékoztatást nyújthat és adatait a rendelkezéstől számított öt évig kezeli.

HOGYAN ELLENŐRIZHETI, HOGY MEGÉRKEZETT-E A MOHÁ-HOZ AZ ÖN ÁLTAL FELAJÁNLOTT SZJA 1%?

Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott összegből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti. Amennyiben elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton kap tájékoztatást a felajánlott összeg kiutalásáról.

HOGYAN TUD RENDELKEZNI AZ SZJA 1+1%-RÓL?

Az 1+1%-os felajánlásáról a bevallással együtt vagy akár attól külön is rendelkezhet, függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be (elektronikusan vagy papír alapon).

ELEKTRONIKUSAN KÍVÁNJA NYILATKOZATÁT BEKÜLDENI?

Ha rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon elektronikus úton nyújthatja be:

Ha az SZJA bevallását elektronikusan, de meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a rendelkező nyilatkozatot a NAV akkor fogadja el, ha a meghatalmazott (pl. könyvelő) mind a bevallás, mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az adóhatósághoz bejelentett meghatalmazással, érvényes regisztrációval rendelkezik.

PAPÍR ALAPON KÍVÁNJA NYILATKOZATÁT BEKÜLDENI?

Ha 1%-os nyilatkozatát papíron szeretné benyújtani, akkor elküldheti a NAV-nak postán vagy benyújthatja lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján. Ha meghatalmazott nyújtja be, akkor a nyilatkozathoz csatolnia kell az Ön által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Ha nyilatkozatát papír alapon szeretné benyújtani, akkor ezt megteheti

 • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve
 • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon
 • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon
 • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. (A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan írja alá és tüntesse fel az adóazonosító jelét is. A munkáltató a lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszi és legkésőbb 2020. május 20-ig átadja az adóhatóságnak.)

MIT TEGYEN, HA MÁR LEADTA AZ ADÓBEVALLÁSÁT, DE NEM RENDELKEZETT AZ SZJA 1+1%-ról?

Ha már beküldte adóbevallását, de nem rendelkezett az SZJA 1+1%-ról, úgy a rendelkező nyilatkozatot önállóan, legkésőbb 2020. május 20-ig elküldheti a NAV-nak elektronikusan vagy papír alapon a fentebb leírtak szerint.

ADÓBEVALLÁS TERVEZETÉT A NAV KÉSZÍTI?

A NAV 2020-ban is bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében.
Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól (nincs ügyfélkapu regisztrációja) és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 19SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ebben az esetben a 19SZJA bevallás részét képező nyomtatványon tud rendelkezni az SZJA 1+1 százalékáról. Ha a tervezettel egyetért, akkor az önálló 19EGYSZA nyilatkozatot töltse ki és postázza a NAV-nak.
Amennyiben rendelkezik elektronikus elérhetőséggel és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított online felületen módosítja, akkor a felületen az SZJA 1+1 százalékáról is rendelkezhet.

ADHAT-E TÖBB ÉVRE ÉRVÉNYES NYILATKOZATOT AZ SZJA 1+1 %-RÓL?

A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat a 2020. évben is figyelembe veszi a NAV újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

MIKOR ÉRVÉNYES A NYILATKOZAT?

A NAV csak akkor veszi fel a kapcsolatot Önnel, ha a rendelkező nyilatkozata bármely okból érvénytelen.

Amennyiben tehát Ön rendelkező nyilatkozatot adott, és az adóhatóságtól nem kapott határozatot arról, hogy a rendelkező nyilatkozata érvénytelen lenne, továbbá ha a kedvezményezett szerepel a NAV tájékoztatójában, akkor a rendelkező nyilatkozatát az adóhatóság teljesítette.
Amennyiben Ön a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában rendelkezik ügyfélkapuval, a rendelkezés teljesítéséről az adóhatóság Önt ugyanilyen módon elektronikus üzenet formájában értesíti. Erről elektronikus levélben is értesítést kap.

MIKOR ÉRVÉNYTELEN A NYILATKOZAT?

Érvénytelen a nyilatkozat, ha

 • a nyilatkozat a kedvezményezett adószámát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható
 • a nyilatkozat a kedvezményezett technikai számát nem tartalmazza, illetve az nem pontos, nem olvasható és a technikai szám hiányában a nyilatkozaton feltüntetett elnevezés alapján az egyházi kedvezményezett nem azonosítható
 • két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét nyilatkozat ugyanazon kedvezményezetti körbe tartozó két szervezetet jelöl (pl. két alapítványt)
 • a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nem szerepel a magánszemély adóazonosító jele
  • a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték nincs lezárva
 • a rendelkező magánszemély a munkáltatónak átadott lezárt borítékot annak ragasztási felületére átnyúlóan nem írta alá
 • a magánszemély az adóját határidőig nem fizette meg
 • az esedékesség előtt benyújtott kérelem alapján legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy halasztást engedélyezett az adóhatóság, az engedélyező határozat feltételeit a magánszemély nem teljesítette.
 • a magánszemély olyan szervezetet, személyt jelölt meg kedvezményezettként, amely a törvény alapján nem lehet kedvezményezett
 • a magánszemély által megjelölt szervezet nem igazolta regisztrációs eljárásban azt, hogy megfelel a törvény feltételeinek
 • a magánszemély által választott szervezet nem tett eleget a törvényben meghatározott kötelezettségének és nem tette közzé azt, hogy a korábbi év(ek)ben számára felajánlott összeget hogyan használta fel. E mulasztás miatt ugyanis a törvény szerint az adóhatóságnak ki kell zárnia a mulasztó szervezetet a mulasztást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, azaz a kizárás évében a szervezet nem kaphatja meg a részére felajánlott 1 százalékos összeget.

Amennyiben a magánszemély rendelkező nyilatkozata a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény miatt minősül érvénytelennek, az adóhatóság e tényről az adózót az érvénytelenség okának megjelölésével legkorábban a rendelkező nyilatkozat éve november 30-ától elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, akkor postai úton értesíti.
A rendelkező nyilatkozat érvénytelenségét megállapító határozattal szemben a magánszemély illetékköteles fellebbezéssel élhet.