Az utazási költségtérítésről hematológiai betegeknek

Frissítve: 2020. március 31.
Írta: Dr. Vámosi Anna jogász

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, utazási támogatás vehető igénybe az egészségbiztosítás keretében. Az alábbiakban a vonatkozó jogszabályok alapján foglaltuk össze a legfontosabb fogalmakat és tudnivalókat.

KIK JOGOSULTAK AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE?

MILYEN ESETEKBEN VEHETŐ IGÉNYBE?

MILYEN FORMÁI VANNAK?

MIRE HASZNÁLHATÓ?

MENNYI A MÉRTÉKE?

MIKOR JÁR A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS?

HOGYAN RÉSZESÜLHET A BETEGET KÍSÉRŐ SZEMÉLY KÖLTSÉGTÉRÍTÉSBEN?

MIKOR NEM JÁR UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS?

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉSE?

FORRÁSOK

JOGSZABÁLYOK

KIK JOGOSULTAK AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE?

Az egészségbiztosítás támogatást nyújt

 • a biztosítottak,
 • a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak,
 • valamint az ezen személyek kísérői számára (egy fő kísérő jogosult költségtérítésre, feltéve, ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota miatt a kíséretet szükségesnek látja),

az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a helyközi és a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségekhez.

MILYEN ESETEKBEN VEHETŐ IGÉNYBE?

Utazási költségtérítés vehető igénybe

 • orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén,
 • orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén,
 • gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén,
 • szűrővizsgálat igénybevétele esetén,
 • gyógyászati ellátás esetén,
 • orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén,
 • a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben részesülő biztosítottnak a gyógyszer átvétele céljából az ellátó centrumokban történő megjelenése esetén.

MILYEN FORMÁI VANNAK?

Az utazási költségtérítés kétféle módon vehető igénybe:

 • utazási utalvánnyal (az utazás költségének utólagos megtérítésével) vagy
 • utazási költségtérítési utalvánnyal, mint díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával.

Mindkét utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

MIRE HASZNÁLHATÓ?

 • Utazási utalvány tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival történő utazáshoz állítható ki.
 • Utazási költségtérítési utalvánnyal díjfizetés nélkül utazhatunk a MÁV Start Zrt., valamint a GYSEV belföldi vonalain, a VOLÁN autóbusz-közlekedési társaságok belföldi járatain továbbá a Trans-Vonal Közlekedési Kft., a Trans-Tour 90 Közlekedési Kft, és a G-Busline Autóbuszközlekedési Kft. járatain.

MENNYI A MÉRTÉKE?

 • Tömegközlekedési eszközön utazás esetén az utazási költségtérítés mértéke megegyezik a beutalt lakóhelye és az egészségügyi szolgáltató közti útvonalon menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközön váltható legolcsóbb menetjegy árával.
 • Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. Az utazási útvonal hosszának megállapításánál a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni.

MIKOR JÁR A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS?

A költségtérítés akkor jár, ha

 • a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti területi ellátásra kötelezett (a szolgáltatók listáját megtalálja az ÁNTSZ honlapján),
 • a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, és a beteg hozzájárult az eltérő beutalásához,
 • a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató orvos szakmai indokok alapján nem alkalmas a betegnek szükséges ellátásra, ezért a beutaló más egészségügyi szolgáltatóhoz szól.

HOGYAN RÉSZESÜLHET A BETEGET KÍSÉRŐ SZEMÉLY KÖLTSÉGTÉRÍTÉSBEN?

 • Utazási utalvánnyal és utazási költségtérítési utalvánnyal való utazás esetén egyaránt lehetőség van a kísérő személy utazási költségeinek megtérítésére is, ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota miatt a kíséretet szükségesnek látja vagy a kísérő 16 éven aluli gyermeket kísér (csak egy kísérő részére jár támogatás).
 • Amennyiben az orvos igazolása alapján a beteg nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, úgy a közös utazásukra a betegnek és a kísérőjének együttesen 21 Ft/km jár (tehát nem külön-külön!). Ebben az esetben a számítás alapja a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonala lesz.
 • Abban az esetben, ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb egy oda és egy visszaút számolható el. Ebben az esetben azonban a kísérőnek dokumentumokkal igazolnia kell az utazás szükségességét, vagy nyilatkoznia kell a többszöri utazás szükségességének indokáról. Nem jár ebben az esetben sem a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan egy oda és egy visszaútra járó költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye közti távolság a 100 km-t meghaladja.

MIKOR NEM JÁR UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS?

Nem jár utazási költségtérítés

 • annak, aki díjmentes utazásra jogosult,
 • a GYSEV külföldi vonalain történő utazás esetén,
 • a BKV HÉV járatainak Budapest közigazgatási határán belül történő igénybevételekor,
 • helyi utazás esetén,
 • a lakóhely, illetve a tartózkodási hely közigazgatási határán belül gépkocsival történő utazás esetén,
 • hely- és pótjegyek után,
 • ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele nem az egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatónál történik,
 • magánorvosi ellátás vagy egészségbiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatás igénybe vétele esetén.

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

Utazási költségtérítési utalvány

Az utazási költségtérítési utalvány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által rendszeresített szigorú számadású nyomtatvány, mely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll. Az utalvány pénztári szelvényét az utazás előtt le kell adni a jegypénztárakban, illetve a jegykiadásra jogosult személy részére és ezzel készpénz fizetése nélkül szolgáltatják ki a menetjegyet. A költségeket az egészségbiztosító és az utazási társaság számolja el egymással.

Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről, valamint az igénybevétel feltételeiről háziorvosától kérhet tájékoztatást. Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos, illetve a házi gyermekorvos jogosult!

Az utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított, illetve kísérője jogosult, aki

 • közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik,
 • krónikus betegsége vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe,
 • szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató átszállással közelíthető meg, minden útvonalra külön utalványt kell kiállítani.

Az utazási költségtérítési utalvány pénztári és ellenőrző szelvény részén az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltatónak igazolnia kell a beteg megjelenését. Az "Ellenőrző szelvény"-t a következő háziorvosi orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosának, házi gyermekorvosnak. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor 6 hónapon belül újabb utazási költségtérítési utalványt nem lehet kiállítani.

Utazási utalvány

Utazási utalvány tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival történő utazáshoz állítható ki.

 • Utazási utalvány személygépkocsival történő utazás esetén

Aki – a beutalásra jogosult orvos döntése alapján – betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön nem tud utazni, emiatt gépkocsival megy az egészségügyi intézménybe, a gépkocsival való utazáshoz igénybe vehet költségtérítést.

Az utazási utalványon az orvosnak fel kell tüntetni, hogy a beteg az egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni és döntését indokolnia kell.

Gépkocsival való utazás esetén a költségtérítés összegének megállapításakor az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell alapul venni.

 • Utazási utalvány igénybevétele tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén

Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos hat megjelenés igazolására alkalmas utazási utalványt állít ki a beutalással egyidejűleg. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon jelölni kell.

A beutalásra jogosult orvos által kiállított utazási utalvány nyomtatvány hátoldalán hat „Ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben történt megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a vizsgálatot, kezelést végző orvossal vagy az erre kijelölt személlyel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.

HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉSE?

A felhasznált utazási utalványt, valamint – amennyiben az utazás tömegközlekedési eszközzel történt – a menetjegye(ke)t a biztosított lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, fővárosi és Pest megyei lakos esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához (továbbiakban: járási hivatal) kell eljuttatni. A hivatal a viteldíjat utólag téríti meg.

Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet kérni, a menetjegy és az utazási utalvány benyújtásával. A hat hónapot az igénybejelentés napjától, azaz a kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz való beadásának, illetve – ha a kérelmet postán küldték, akkor – a kérelem postára adásának igazolt napjától számítják.

Ha a nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igény érvényesítésre nyitva álló 6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.

A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől számított egy éven belül lehet felvenni.

FORRÁSOK

Kormányablak Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat

Magyar Államkincstár (Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás)

Nemzeti Jogszabálytár

JOGSZABÁLYOK

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 5/A. §-a 5/B. § aa) pontja, 6. § (2) bekezdése, 22. §-a, 29. § (1) c) pontja és (7) bekezdése,61. §-a, 62. § (4) bekezdése, 66. § (1)–(6) bekezdései, 68/A. § (2) bekezdése, 70. § (1) a) pontja és (2)–(3) bekezdései, 72. §-a, 74. §-a, 75/A. §

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 2. § (2)–(3) bekezdései, 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (1) b) pontja, (3) bekezdése, 11. §-a

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről