Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológia és hematológiai tagozat ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban

2020. 03. 24.

Az onkológiai betegellátáshoz hasonlóan, a hematológiai betegellátás folyamatos üzemeltetése a jelen járványi körülmények között is nélkülözhetetlen marad. Speciális problémát jelent azonban, hogy a malignus hematológiai betegségek jelentős része lázas állapottal, részben légúti infekció tüneteivel kerül az egészségügyi ellátórendszerbe, illetve hogy a kezelések az onkológiai ellátásban alkalmazottaktól részben eltérően jelentős csontvelő elégtelenséget eredményeznek. Az érintettekben lázas, neutropeniás infekció G-CSF prevenció ellenére is gyakran bekövetkezik.

A fentiekre tekintettel elkerülhetetlennek tűnik, hogy olyan esetek jelentkezzenek jelentős számban hematológiai ellátásra, akiknek diagnózisa/kezelése nem halasztható, ugyanakkor akár kimeríthetik a COVID-19 infekció miatt gyanúsnak tekintendő esetek kritériumait.

A/Javasolt eljárásrend a járóbetegellátásban:

1. A rendelkezésnek megfelelően a halasztható betegellátás elhalasztása, a már előjegyzett betegek tájékoztatása az időpont törléséről és a várható ellátás időpontjáról.

Halaszthatónak tekinthető minden olyan ellátás,

 • mely csak a gyógyszerrendelés szabályai miatt történne, ugyanakkor a beteg tünetmentes illetve nincs új tünete és állapota kiegyensúlyozott,
 • mely krónikus állapot hátterének tisztázását célozza (pl. vastárolási betegségek, trombóziskészség, infertilitás miatti felmerülő speciális hematológiai vizsgálatok)
 • melyben a pontos diagnózis felállításáig alkalmazott tüneti ellátás vagy önmegfigyelés alkalmazása esetén sem következik be jelentős egészségkárosodás (pl. tapintható nyirokcsomó megnagyobbodások)
 • nem kritikus mértékű vérparaméter eltérések okának tisztázása

2. A nem halasztható vizsgálatok malignitás gyanúja esetén a 14 napos szabály alapján ellátandóak.

3. Sejtelemek pótlására vonatkozóan kötelezően alkalmazandó a kritikus sejtszám kategóriája, mely

 • trombocita esetében 10 g/l alatti, kivéve a lázas állapotot és a bőrjelenségeket kivéve a nyilvánvalóan vérzéses tüneteket,
 • hemoglobin esetében 70 g/l alatti kivéve, ha keringési vagy légzési tüneteket okoz a vérszegénység,
 • kritikus neutropenia esetében tünetmentes beteg G-CSF kezelése járóbetegként, szükség szerint infektológussal egyeztetett antibiotikum profilaxissal végzendő.

4. A lázas betegek ellátására a COVID-19 ellátási szabályoknak (Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok 2020. március 16. és később frissül verzióknak ) megfelelően kerülhet sor.

 • Amennyiben az eset kimeríti a COVID-19 gyanús beteg definícióját, ellátására az érvényben levő rendelkezésben megszabott szabályok szerint kerülhet sor, hematológiai alapbetegségétől függetlenül. Ebben az esetben a hematológiai szakma konzultatív funkciót lát el.
 • Amennyiben nem felel meg az eset a COVID-19 definíciójának (nyilvánvaló egyéb ok nélkül lázas, de nincs légúti tünete vagy légúti tünetekkel rendelkezik, de nincs 38 fokot meghaladó láza), egy erre rendszeresített izolációs helyiségben történhet a beteg ellátása, melyben az ellátó személyzet az előírt védőeszközök viselésére kötelezett. A beteg hematológiai osztályra való felvételére addig nem kerülhet sor, amíg COVID-19 infekció kizárásra nem került (virológiai, radiológiai vizsgálat, infektológiai konzílium, klinikai megfigyelés). Amennyiben nem szükséges a fekvőbetegként történő ellátás, a beteg otthoni ellátásba utalható további követésre és megfigyelésre. Légúti vírus vizsgálati panel végzése ezen betegek esetében is kifejezetten ajánlott.

B/Javasolt eljárásrend fekvőbeteg ellátásban:

1. A halasztható ellátás halasztása szükséges.

Halasztható ellátásnak minősül

 • a ciklusokban végzett kemoterápia minden olyan beteg esetében, akinek betegsége természeténél fogva lassú prograssziót mutat, kivéve a betegség vagy relapszusa miatti első két kezelési ciklust,
 • minden palliatív célzattal végzett kemoterápia.

2. Nem halasztható kezelések a megszabott ütemterv szerint végzendőek az ellátóhely progresszivitási szintjének megfelelő rendben.

3. Sejtes elemek pótlására vonatkozóan a járóbeteg 3. pontban megfelelően kell eljárni.

4. A lázas illetve légúti tüneteket mutató betegek ellátására a COVID-19 ellátási szabályoknak megfelelően kerülhet sor.

 • Amennyiben az eset kimeríti a gyanús beteg definícióját, ellátására az érvényben levő rendelkezésben megszabott szabályok szerint kerülhet sor, hematológiai alapbetegségétől függetlenül. Ebben az esetben a hematológiai szakma konzultatív funkciót lát el.
 • Amennyiben nem felel meg az eset a COVID-19 definíciójának (nyilvánvaló egyéb ok nélkül lázas, de nincs légúti tünete vagy légúti tünetekkel rendelkezik, de nincs 38 fokot meghaladó láza), a beteget izolálni kell. Ellátása során az egészségügyi személyzet az előírt védőeszközök viselésére kötelezett. Az izoláció feloldására akkor kerülhet sor, ha a COVID-19 infekció kizárásra került (virológiai, radiológiai vizsgálat, infektológiai konzílium, klinikai megfigyelés).

C/Javasolt eljárásrend speciális ellátást végző osztályokon/részlegeken

1. Aferezis:

 • A tervezhető beavatkozások esetén mérlegelni kell a COVID-19 kockázatát. Az elemzésnek ki kell térni az aktuális epidemiológiai helyzetre, esetdefinícióra, az anamnézisre. Szükség esetén virológiai vizsgálatot kell kezdeményezni.
 • Nem tervezhető beavatkozások esetén az izolációs szabályoknak megfelelően kell eljárni annak megfelelően, hogy az eset kimeríti-e a COVID-19 eset definícióját. Ha igen, csak a kijelölt ellátóhelyen, oda tlepített eszközzel végezhető a beavatkozás. Ha nem, az ellátás szokásos védőfelszerelésben, lehetőleg a beteg egyébként zajló kórházi ellátásának helyén történjen. Ha erre nics mód, a COVID-19 pozitív beteg ellátásának szabályai szerint az aferezis helyiségben is történhet, az ellátást követően zárófertőtlenítéssel.

2. Őssejt-transzplantáció:

 • Külföldi donorokkal végzett allogén átültetés halasztandó.
 • Hazai donorral végzett allogén átültetés esetén a donorkivizsgálás részeként a SARS-CoV2 PCR-t kell végezni, a donorokat a megfertőződéstől otthoni, önkéntes védőrendszabályokkal kell óvni.
 • Minden recipiens kondícionálása előtt a SARS-CoV2 PCR végzése javasolt légúti mintából.
 • Minden autológ átültetés esetében a graft készítése előtt és az átültetési procedúra előtt a SARS-CoV2 PCR-t kell végezni légúti mintából.
 • Az allogén transzplantációk és a limfómás autológ transzplantációk sürgősségi beavatkozásnak tekintendőek, a myeloma miatti autológ transzplantációk alapvetően halaszthatónak minősülnek.

3. Intenzív egységben történő ellátás
a COVID-19 ellátási szabályoknak megfelelően történhet.

Megjegyzés: Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan tudományos evidencia, hogy a donorok és recipiensek SARS-CoV2 PCR vizsgálatának prediktív értékét alátámasztaná. A jelenlegi epidemiológiai helyzetben azonban, a további információk összegyűjtéséig indokoltnak látszik ezen vizsgálatok elvégzése. Fontos kiemelni, hogy egy negatív teszt nem alkalmas a fertőzés biztos kizárására és nem pótolja a kockázatelemzést illetve az érintett személyek klinikai követését.

D/Az ellátás folyamatosságának megőrzése és munkavégzés biztonságossága érdekében prioritásként kell kezelni az egészségügyi dolgozók egészségének védelmét. Ennek érdekében biztosítani kell a kockázati besorolásnak megfelelő védőeszközöket és elő kell írni azok szabályszerű használatát.

Az eljárásrend visszavonásig érvényes.

Készítette: EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológia és hematológia tagozat

Budapest, 2020. március 21.

Jóváhagyta: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter

Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológia és hematológiai tagozat ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban (pdf, 110 KB)

Dokumentum forrása: https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index