A weboldal böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához.

Az adókedvezményről hematológiai betegeknek 2019

2019. január 23.

Az adókedvezményről hematológiai betegeknek 2019

Az anyagot lektorálta: Dr. Vámosi Anna jogász
Lezárva: 2019. január 20.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, továbbiakban SZJA törvény) alapján személyi adókedvezmény illeti meg a súlyosan fogyatékos magánszemélyeket.

Kiket érint az adókedvezmény?

Az SZJA törvény szerint súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni:

  • aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved
  • vagy rokkantsági járadékban
  • vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Melyek a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek?

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete tételesen felsorolja a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket. A listán számos onkohematológiai betegség szerepel, mint például a limfómák különböző típusai, leukémiák, a mielóma multiplex, mielodiszpláziák, a policitémia véra, esszenciális trombocitémia stb.

Hogyan kell igazolni a súlyos fogyatékosságot?

A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet melléklete tartalmazza a súlyos fogyatékossági igazolás kötelező adattartalmát, azonban formáját nem szabályozza.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítását, az ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítását, az igazolás kiállításának dátumát, az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírását.

Tekintve, hogy nincs kötelezően előírt formanyomtatvány, ezért a MOHA segítségként elkészített egy igazolás mintát, mely szabadon felhasználható.

Ki állítja ki az igazolást?

A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.

Az igazolást

  • a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa
  • vagy – abban az esetben, ha az előző bekezdésben említett orvosi dokumentáció szerint az egészségügyi állapot végleges - az általuk kiadott, a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki.

Az ideiglenes igazolásokat évente kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell újra igazolni.

Az igazolást nem kell csatolni a bevalláshoz, de meg kell őrizni az elévülési időn belül (a gyakorlatban 6 évig), mert egy esetleges ellenőrzés során szükség van rá.

Az adóhatóság az adóellenőrzéskor a betegség fennállását nem vizsgálhatja, az igazoláson szereplő adatok alapján dönt. A kedvezményre való jogosultság kérdésének eldöntése, vagyis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség fennállásának megállapítása nem tartozik az állami adóhatóság hatáskörébe.

A munkáltatónak az igazolás másolatát kell átadni a kedvezmény érvényesítéséhez, az eredeti példányt csak be kell mutatni.

Mikor és milyen összegű adókedvezmény vehető igénybe?

Az összevont adóalap adóját csökkenti havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg a súlyosan fogyatékos magánszemélynél, az erről szóló igazolás, határozat alapján, a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején. (Megjegyzés: ténylegesen az adót, nem pedig az adóalapot csökkentő kedvezményről van szó, mint például a családi adókedvezménynél.)

2019-ben a minimálbér havi összege 149 000 Ft, így az adókedvezmény összege idén havi 7 450 Ft.

Az adókedvezmény havonta és éves szinten egy összegben egyaránt érvényesíthető.

Az Szja bevallás 45. sorában kell szerepeltetni az összeget, amely az adóév azon hónapjaira jár, amikortól ismert a betegség. Ha a bérszámfejtés során már figyelembe vették ezt, akkor az ezért kapott kedvezmény összege a január 31-ig kézhez kapott munkáltatói igazolásban szerepel, szintén a 45. soron.

Amennyiben Ön alkalmazott, akkor év elején több nyilatkozatot is kapott az adózással kapcsolatosan. Az egyik ilyen nyomtatvány az Adóelőleg nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2019. évben”. A név és az adóazonosító jel mellett az I. pontot kell kitölteni: a fogyatékosság első napja = a betegség diagnosztizálásának dátuma. Mivel onkohematológiai betegeknél végső napja (még) nincs, így a 3. pontot kell beikszelni, hogy a fogyatékos állapot végleges. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni: egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül megőriznie.

Ezt a nyilatkozatot és a fogyatékosságról szóló igazolás másolatát leadva a munkáltatónak a dolgozó megkapja a kedvezményt: a munkáltató a levonandó adóelőleget havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 2019-ben havi 7 450 forinttal csökkenti.

Amennyiben ezt a nyilatkozatot nem töltötte ki januárban, az igazolás beszerzése után év közben bármikor van erre lehetősége, hogy már a havi bérszámfejtésnél érvényesíteni lehessen az adókedvezményt.

Ha nem érvényesíti év közben a személyi kedvezményt, év végén a személyi jövedelemadó bevallás leadásakor is igénybe tudja azt venni. Ha a kedvezményt visszamenőleg kívánja érvényesíteni, akkor azt egy másik nyomtatványon kell megtenni (önellenőrzés) és beadni a NAV felé.

Mit tegyek, ha csak most értesültem erről a lehetőségről?

Ha Ön már évek óta a listán szereplő betegségek egyikében szenved és jogosult lett volna igénybe venni a személyi adókedvezményt, de nem tudott erről a lehetőségről, akkor az ötéves elévülési időt figyelembe véve visszamenőlegesen érvényesítheti a kedvezményt: így több mint 300 000 forint is visszajárhat Önnek.

 

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG MIATT IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNY HAVI ÖSSZEGE 2013-2019. években
Év Minimálbér Személyi kedvezmény havi összege
2013 98 000 Ft 4 900 Ft
2014 101 500 Ft 5 075 Ft
2015 105 000 Ft 5 250 Ft
2016 111 000 Ft 5 550 Ft
2017 127 500 Ft 6 375 Ft
2018 138 000 Ft 6 900 Ft
2019 149 000 Ft 7 450 Ft

Az adókedvezményt a korábbi évekre benyújtott személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével lehet érvényesíteni. Ehhez szükséges egy olyan, visszamenőleges orvosi igazolás, amely megerősíti a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegséget. Fontos a jogszabálynak megfelelően kiállított igazolás, mivel a NAV várhatóan ellenőrizni fogja azt a kiutalás előtt.

A NAV tájékoztatója szerint az utolsó év, amely még önellenőrzéssel módosítható, a 2013. adóév. A 2013. évi bevallást a 1353., a 2014. évi bevallást a 1453, a 2015. évi bevallást a 1553, a 2016. évi bevallást a 16SZJA (1653) számú nyomtatványon lehet önellenőrizni.

A jelen Tájékoztató célja kizárólag a súlyos fogyatékossági adókedvezményre vonatkozó jogszabályok ismertetése, mely nem minősül adótanácsadásnak.

A súlyos fogyatékosságban szenvedő, adókedvezményre jogosult adózó saját felelősségére érvényesítheti az adókedvezményt, amennyiben erre jogosult.

Vissza